องค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส


องค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส


องค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส: Organisation internationale de la francophonie, OIF; อังกฤษ: International Organization of the Francophonie) บางครั้งย่อว่า ลาฟร็องกอฟอนี (ฝรั่งเศส: La Francophonie [la fʁɑ̃kɔfɔni]) เป็นองค์การระหว่างประเทศซึ่งเป็นสื่อแทนประเทศและภูมิภาคที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาหลัก มีรัฐสมาชิกโดยสมบูรณ์จำนวน 54 รัฐ รัฐสมาชิกร่วมจำนวน 7 รัฐ และผู้สังเกตการณ์จำนวน 27 ราย องค์การนี้ก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1970 มีคำขวัญว่า "equality, complementarity, and solidarity"

โครงสร้าง

เลขาธิการฝ่ายบริหาร (เลขาธิการ)

การประชุม


สมาชิก

หลังรัฐประหารใน ค.ศ. 2008 สมาชิกภาพของประเทศมอริเตเนียถูกระงับเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ค.ศ. 2008 จนกว่าจะมีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย สมาชิกภาพของประเทศมาดากัสการ์ถูกระงับเมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 2009 เพราะมีการถ่ายโอนอำนาจที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญในวันที่ 17 มีนาคม ค.ศ. 2009 สมาชิกภาพของประเทศมาลีก็ถูกระงับในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2012 เพราะรัฐประหารใน ค.ศ. 2012 หลังจากนั้น สาธารณรัฐแอฟริกากลางถูกระงับสมาชิกภาพเพราะอุบัติการณ์ในการประชุมสมัยที่ 88 ของซีพีเอฟ (CPF) เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2012 และประเทศกินี-บิสเซาก็ถูกระงับเช่นเดียวกันเมื่อวันที่ 18 เมษายน ค.ศ. 2012 เพราะรัฐประหารใน ค.ศ. 2012 ต่อมาใน ค.ศ. 2014 ประเทศไทย ในฐานะชาติผู้สังเกตการณ์ ถูกระงับสถานะดังกล่าวหลังเกิดวิกฤตทางการเมืองใน ค.ศ. 2013–14 ใน ค.ศ. 2018 รัฐลุยเซียนากลายเป็นรัฐแห่งแรกของสหรัฐที่เข้าร่วมองค์การนี้ในฐานะผู้สังเกตการณ์ ใน ค.ศ. 2021 รัฐบาลรัฐโนวาสโกเชียประกาศเจตจำนงว่า จะขอสถานะผู้สังเกตการณ์

แม้ประเทศแอลจีเรียจะมีประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง แต่ประเทศนี้ไม่เป็นสมาชิกขององค์การนี้

อ้างอิง

อ่านเพิ่ม

  • Glasze, Georg (2007): "The Discursive Constitution of a World-spanning Region and the Role of Empty Signifiers: the Case of Francophonia." In: Geopolitics (12)4: 656–679. (pdf: Wayback Machine)
  • Milhaud, Olivier (2006): "Post-Francophonie?". EspacesTemps.net. Post-Francophonie?

แหล่งข้อมูลอื่น

  • (ในภาษาฝรั่งเศส) เว็บไซต์ทางการ
  • (ในภาษาฝรั่งเศส) องค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส ที่เว็บไซต์ Curlie
  • (ในภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษ) MaVieFrancaise.org, a social network for Francophiles, Francophones and those learning French (features articles and interviews).
  • L'Assemblée des Francophones Fonctionnaires des Organisations Internationales (AFFOI) is the assembly of French speaking international civil servants.

Collection James Bond 007

Text submitted to CC-BY-SA license. Source: องค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส by Wikipedia (Historical)


Langue des articlesQuelques articles à proximité