ปลัสเดอลากงกอร์ด


ปลัสเดอลากงกอร์ด
ปลัสเดอลากงกอร์ด (ฝรั่งเศส: Place de la Concorde; จัตุรัสแห่งความปรองดอง) เป็นจัตุรัสกลางกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส มีพื้นที่ทั้งหมด 86,400 ตารางเมตร จัตุรัสแห่งนี้สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 15 เมื่อแรกสร้างมีชื่อเฉลิมพระเกียรติว่า ปลัสหลุยส์แก็งซ์ (ฝรั่งเศส: Place Louis XV) ต่อมาระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศสในปีค.ศ. 1789 ได้มีการโค่นพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าหลุยส์ที่ 15 ลง และเปลี่ยนไปใช้ชื่อใหม่ว่าว่า ปลัสเดอลาเรวอลูว์ซียง (ฝรั่งเศส: Place de la Révolution; จัตุรัสแห่งการปฏิวัติ) เป็นสถานที่ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศสและพระนางมารี อ็องตัวแน็ตถูกประหารด้วยกิโยตีนในสมัยการปฏิวัติฝรั่งเศส และยังเป็นสถานที่ประหารรอแบ็สปีแยร์และพวกด้วยกิโยตีนในสมัยแห่งความน่าสะพรึงกลัว (la Terreur)

แหล่งข้อมูลอื่น

  • Audio tour for Place de la Concorde to download Archived 2009-04-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  • Place de la Concorde Archived 2003-10-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  • Satellite image from Google Maps
  • Color picture from 1917 Archived 2005-12-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  • Photos and Info Archived 2016-03-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  • The obelisk from the Luxor TempleText submitted to CC-BY-SA license. Source: ปลัสเดอลากงกอร์ด by Wikipedia (Historical)


Langue des articlesPEUGEOT 504

Quelques articles à proximité