Ansacq


Ansacq


Ansacq là một xã thuộc tỉnh Oise trong vùng Hauts-de-France phía bắc Pháp. Xã này nằm ở khu vực có độ cao trung bình 120 mét trên mực nước biển.

Tham khảo

  • INSEEText submitted to CC-BY-SA license. Source: Ansacq by Wikipedia (Historical)


Langue des articlesPowered by Shutterstock

Quelques articles à proximité